Czym jest Płaskostopie?

Płaskostopie jest to wada kończyn dolnych polegająca na obniżeniu łuków wysklepiających stopę. W warunkach prawidłowych stopa opiera się o podłoże trzema punk- tami: piętą, głową pierwszej i głową piątej kości śródstopia. Między tymi punktami przebie- gają trzy główne łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny i poprzeczny przedni. Ich obniżenie prowadzi do płaskostopia. Stopa ta charakteryzuje się: obniżeniem łuków podłużnych – zwłaszcza łuku podłużnego przyśrodkoweg